Voorwaarden

Dit beleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld of ingediend op Nullie voor iOS, Android, Web en andere apparaten en platforms.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze app en klantenondersteuning te bedienen en te verbeteren. We delen geen persoonlijke informatie met externe partijen, behalve wanneer nodig om de functionaliteit van Nullie te realiseren. We kunnen uw informatie vrijgeven als reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke vereisten; om onze wettelijke rechten uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims; om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of misbruik, schendingen van ons beleid te onderzoeken, voorkomen of ondernemen; of om onze rechten en eigendommen te beschermen. In de toekomst zullen we mogelijk verkopen aan, kopen, fuseren met of samenwerken met andere bedrijven. Bij dergelijke transacties kan gebruikersinformatie tot de overgedragen activa behoren.

ADVERTENTIES EN ANALYTICS
Nullie verzamelt verzamelde, anonieme statistieken, zoals het percentage gebruikers dat bepaalde functies of items gebruikt, om de app te verbeteren.

VEILIGHEID
We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beveiligen. Voor alle communicatie met de app en websites is bijvoorbeeld HTTPS mogelijk.

AANSPRAKELIJKHEID
We doen ons best om gegevens zoals telefoonnummers, adresgegevens en linkjes van bedrijven, gemeenten en instanties te controleren. Overigens zijn we niet aansprakelijk voor schade opgelopen door incorrecte gegevens.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN INFORMATIE
Informatie kan worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt buiten het land waar u zich bevindt. Gegevensprivacywetten verschillen per rechtsgebied en er kunnen verschillende wetten van toepassing zijn op uw gegevens, afhankelijk van waar deze worden verwerkt, opgeslagen of gebruikt.

WIJZIGEN PRIVACYBELEID
Nullie kan dit privacybeleid steeds wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op onze website nullie.nl en in de app. Nullie raad je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent.

VRAGEN
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Houd er rekening mee dat gegevens om veiligheidsredenen binnen de app verwijderd moeten worden en niet via e-mailverzoeken.

TOESTEMMING
Door onze apps of website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

VERSIE
Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 04.09.2020

© Nullie